Sandiyan premier show at York Cinema Feb 25,2017 - biztha