13th Annual Vasantha Vizha, (Photos by Tharshigan eKuruvi) May 31, 2019 - biztha